google-site-verification: google47e1dc48fc49c2b3.html
szafy na wymiar warszawa
Meble na wymiar Szczecin, meble na wymiar Ko?obrzeg Perfekt Gryfice, Trzebiatw, Ko?obrzeg, meble na zamwienie, kuchnie, szafy pod zabudow?, zachodniopomorskie.

Firma Meblestolica meble na wymiar - oferujemy profesjonalne rozwi?zania w zakresie: zabudowy kuchennej, szaf wn?kowych, mebli biurowych i inne

W swojej ofercie mamy:

 • kuchnie na wymiar
 • szafy i garderoby
 • zabudowy wn?k
 • meble biurowe, biurka
 • witryny i gabloty
 • meble hotelowe
 • meble ?azienkowe
 • meble do sypialni
 • meble nietypowe

Korzystamy z materia?w najlepszych firm polskich i zagranicznych. Materia?y przez nas stosowane pozwalaj? na d?ugie eksploatowanie a solidne wykonanie powoduje i? nasze meble s?u?? d?ugie lata.

 • sami wykonujemy pomiar i projekt s?u??c przy tym dobr? rad? z zastosowaniem najnowszych trendw w modzie
 • stosujemy szk?o mleczne, piaskowane, lacomat oraz szk?o kolorowe, lustra, witra?e, rattan, p?yta bambusowa itp.
 • Mamy du?y wybr wzorw i kolorw frontw kuchennychwykonanych z p?yty MDF (foliowanych lub aluminiowych), litego drewna i fornirowane, fronty aluminiowe.
 • szeroki wybr uchwytw i ga?ek do drzwiczek
 • szafy wykonujemy w systemie SEVROL, LAGUNA
 • szuflady, pe?en wysuw (metalbox, tandenbox - BLUM) itp.
 • kosze, carga
 • wk?ady na sztu?ce, ociekacze do szafek
 • o?wietlenie meblowe - LED
 • nogi do sto?w
 • blaty kamienne (bardzo du?y asortyment) itp.

Realizacja projektu

 • kontakt z nami
 • pomiar
 • wst?pny projekt
 • wycena
 • projekt ko?
 • realizacja projektu

Ostatnie kilka lat przynios?o gwa?towny wzrost zainteresowania swoim otoczeniem, jego wygl?dem i funkcjonalno?ci?. Podejmujemy coraz wi?cej stara?, by zarwno miejsce pracy, jak i nas dom stanowi? odzwierciedlenie nas samych zarwno upodoba?, jak i stylu ?ycia. Jednocze?nie przyspieszaj?ce tempo codzienno?ci sprawia, ?e stawiamy na rozwi?zania proste i funkcjonalne, pomagaj?ce zaoszcz?dzi? jak najwi?cej czasu, b?d? te? wprowadzi? do chaotycznego ?ycia nieco uporz?dkowania, zapewniaj?cego zachowanie rwnowagi, tak niezb?dnej do prawid?owego funkcjonowania. Niekiedy zdarza si? tak, ?e udaje si? nam po??czy? wszystkie wzgl?dy praktyczne z naszym poczuciem estetyki i stylem, a najlepszym tego przyk?adem s? bez w?tpienia szafy wn?kowe Warszawa. Szafy na wymiar Warszawa umo?liwiaj? bowiem zachowanie porz?dku w mieszkaniu, a jednocze?nie niejako wtapiaj? si? w t?o, czyni?c wn?trze harmonijnym, s? wstanie dopasowa? si? do ka?dego stylu pomieszczenia, a nawet metra?u lokalu. Szafy wn?kowe Warszawa stanowi? bez w?tpienia przeciwwag? dla ci??kich mebli, ktre szczeglnie w przypadku mieszka? o ma?ej powierzchni (na przyk?ad kawalerek) cz?sto przyt?aczaj? mieszka?cw, dominuj?c nad innymi meblami w pomieszczeniu i czyni?c wn?trze nieprzytulnym. W przypadku zabudowy wn?trz Warszawa problem ma?ego metra?u pomieszczenia mo?e by?, je?li nie wyeliminowany to przynajmniej zmarginalizowany. Zarwno meble kuchenne na wymiar Warszawa, jak i szafy wn?kowe Warszawa daj? szerokie mo?liwo?ci aran?acyjne, pozwalaj? wykorzysta? jako ?cianki nawet najbardziej nietypowe wn?ki, czy zabudowa? pomieszczenie powszechnie uwa?ane jako nieustawne. Uzyskana przy tym sie? szafek i szuflad daje szerokie mo?liwo?ci organizacyjne, tu bowiem mog? trafi? wszystkie te rzeczy, na ktrych ekspozycji niekoniecznie nam zale?y. Dlatego te? przy zakupie mieszkania warto rozwa?y? cz??ciow? jego zabudow?, najlepiej zwracaj?c si? do profesjonalistw o wskazanie mo?liwo?ci aran?acyjnych pomieszcze?, poczynaj?c od zabudowy kuchni, a? po ?azienk?.

 

    Kontakt:   meblestolica.pl   e-mail: infor@meblestolica.pl   tel. 606286792